“Τα όνειρα σου μην τα λες γιατί μια μέρα κρύα μπορεί και οι φροϋδιστές να'ρθούν στην εξουσία” Νιόνιος   ..................................................... Ονειρεύομαι την πόλη μου!

Jan 132017
 
Ἔλα μικρούλα, καὶ στ᾿ ἀχνὸ
ἂς πᾶμε ἐκεῖνο τὸ βουνὸ
νὰ χτίσουμε καλύβι.
Τὸ βλέπεις; Σύγνεφα πολλὰ
σὰ γερο – γίγας κουβαλᾷ
στὴ ράχη του καὶ σκύβει.
Ἐκεῖ τὰ χιόνια του ὁ Χιονιᾶς
μὲς στὴν καρδιὰ τῆς σκοτεινιᾶς
διπλόχουφτα σωριάζει.
καὶ σὰν παλεύουν τὰ στοιχειά,
πύρινη γλῶσσα σὰν ὀχιὰ
ὁ κεραυνὸς τινάζει.
Ἐκεῖ εἶναι ὁ Λύκος ποὺ πεινᾷ,
καὶ λάμπει του στὰ σκοτεινὰ
τὸ λιμασμένο μάτι…
Ὤ, πᾶμε, ναί. Σὰν ἀλυχτᾷ,
θὰ μ᾿ ἀγκαλιάζῃς πιὸ σφιχτὰ
στοῦ πόθου τὸ κρεβάτι.
John Atkinson Grimshaw, Χειμώνας. Στη λάμψη του λυκόφωτος. 1892-93. Ιδιωτική Συλλογή.

John Atkinson Grimshaw, Χειμώνας. Στη λάμψη του λυκόφωτος. 1892-93. Ιδιωτική Συλλογή.

Sorry, the comment form is closed at this time.